Sekse als antwoord

Sekse als antwoord

Imprint:
Motief

Categorie:
Filosofie en wetenschap, Motief

Extra

Is denken over de positie van de vrouw en de man-vrouwrelaties heden ten dage nog nodig? Verkerk meent van wel. Hij gaat daarom in dit boek een intens gesprek aan met de feministische beweging en de christelijke traditie. Het boek bestaat uit drie delen. Het eerste deel geeft een overzicht van de christelijke, de moderne en de postmoderne vrouwenbeweging. Het tweede deel begint met een analyse van de veelzijdige werkelijkheid, waarbij in het verlengde van deze analyse het kwaad dat tegen vrouwen wordt bedreven, aan de orde wordt gesteld. Verder wordt de manier waarop het kwaad zich nestelt in de maatschappelijke structuren beschreven. Het derde deel brengt de verschillende lijnen bijeen in een systematische analyse.

 17,00