Stromen van levend water

Stromen van levend water

Imprint:

Categorie:
Bijbelstudie, geloofsopbouw en theologie, Motief

Extra

In september 2005 hield CV.Koers een enqute onder orthodox-gereformeerde predikanten om een antwoord te geven op de vraag hoe de gaven van de Geest een rol spelen in de praktijk van hun bediening als voorganger. Ook daaruit blijkt: er is zowel verlangen als verlegenheid. Toch komen zogenaamde ÕbijzondereÕ gaven – zoals de gaven van de genezing, van profetie, het onderscheiden van geesten of het spreken in tongen – ook onder gereformeerde predikanten heus wel voor, en in hun gemeente nog meer… Deze enqute en een aantal artikelen over de gaven van de Geest vormen de inhoud van dit boekje onder redactie van Ronald Westerbeek.

 7,50