Theologische blik op economische vragen

Capita selecta uit de economische ethiek

Dr. J.P. de Vries

Imprint:

Dr. J.P. de Vries

Categorie:
Bijbelstudie, geloofsopbouw en theologie, Motief

Extra

Paginaʽs: 192

ISBN: 9789463690195

Jurn de Vries heeft zich intensief beziggehouden met actuele economische vragen, zoals die vooral naar voren zijn gekomen in de recente mondiale financiële crisis. Hoe gaan we om met schuldenproblematiek, met inkomensongelijkheid, met sociale zekerheid? Wat is de rol van de overheid? Welke gevaren dreigen in een (neo)kapitalistische samenleving? In dit boek geeft De Vries inzicht in de ethische aspecten die aan de orde zijn. Hij laat heel concreet zien hoe het toegaat in het economisch denken en handelen en hoe een ethiek die zich baseert op de richtlijnen van de Bijbel inzake goed en kwaad, kan bijdragen aan een levenshouding waarin niet geld en bezit, maar de liefde het handelen bepaalt.   Jurn de Vries is theoloog en was lange tijd hoofdredacteur van het Nederlands Dagblad.

 22,50

NUR: 703

paperback

Leesfragment

 

0

Your Cart