Toekomstige genade

John Piper

Imprint:
Motief

John Piper

Categorie:
Bijbelstudie, geloofsopbouw en theologie, Motief

Extra

ISBN: 9789060649152

Een boek geschreven met ’a passion for God’. Piper heeft met zijn boeken het geloofsleven van velen verrijkt. Accent valt op de reinigende kracht van het leven uit geloof in de genade en op de vreugde die God al in dit leven geeft. De praktische winst van toekomstige genade is dat een dam wordt opgeworpen tegen de zogenoemde schuldenaarsethiek: proberen iets terug te doen voor bewezen genade. Piper maakt aan de hand van concrete voorbeelden duidelijk dat zo’n strijd tegen de zonde tot wetticisme leidt.

 16,40


BS

NUR: 707