Van God spreken

Gesprekken over religie, geschiedenis en filosofie

Job van Schaik, Wouter Slob

Imprint:
Motief

Job van Schaik, Wouter Slob

Categorie:
Cultuur en geschiedenis, Filosofie en wetenschap, Nieuw Motief, Recente titels

Extra

Paginaʽs: 224

ISBN: 9789463690676

Waarom zou je nog geloven? Het atheïsme is tegenwoordig het dominante perspectief van waaruit we betekenis geven aan ons leven. Althans, zo lijkt het. In dit boek spreken twee oud-studiegenoten – de een filosoof en predikant, de ander journalist en twijfelend ex-afvallige – over de waarde en relevantie die het christelijk geloof kan hebben in onze geseculariseerde tijden.
Enkele onderwerpen die aan de orde komen: de filosofische tekortkomingen van atheïsme én theïsme, het herijken van het begrip waarheid in tijden van ‘post-truth’ en ‘alternative facts’, spreken ván God (en niet óver God) en het verschil tussen verwoording en beschrijving, de eenzaamheid van het autonome subject in de meritocratische samenleving, doping in de sport, de troost van de zonde, het vastlopen van het moderne denken, ruziënde kerkvaders en reformatoren, de vleeswording van God, almacht als afzien van macht, en de kracht van kwetsbaarheid en leven uit liefde.
Van God spreken levert prikkelend denkvoer voor atheïsten en kerkgangers, twijfelaars en zeker-weters, wetenschappers en journalisten, theologen en filosofen, en iedereen die bereid is te reflecteren op zijn of haar denkkaders.
Wouter Slob (1965) is predikant van de Laarkerk in Zuidlaren.
Hij nam met dit boek afscheid als bijzonder hoogleraar Protestantse Kerk, Theologie en Cultuur aan de Rijksuniversiteit Groningen.
Job van Schaik (1965) is cultuurredacteur bij Dagblad van het Noorden. Hij noemt zichzelf in dit boek (aarzelend) weer christen, nadat hij op zijn zeventiende zijn geloof verloor.
Prof. Wouter Slob nam vrijdag 15 november 2019 afscheid als bijzonder hoogleraar protestantse kerk en cultuur aan de Rijksuniversiteit Groningen. Zijn afscheidssymposium was gewijd aan het boek Van God spreken. Hieronder vindt u de teksten van de lezingen: Wouter Slob (predikant en auteur) Ger Groot (cultuurfilosoof) Jaap Vlasblom (predikant) Jeroen de Ridder (bijzonder hoogleraar christelijke filosofie) (nog niet beschikbaar)

 16,95

2019

NUR: 738

Paperback

Leesfragment

Recensies

De Nieuwe Koers

winter 2019
Wie God wil bewijzen heeft eerst aan hem getwijfeld.
We moeten niet vragen of God bestaat, want dan wordt Hij een 'ding' onder de dingen, zegt Wouter Slob. Zijn recept? Overgave. Maar, vraag je je dan af, wie is dan de God aan wie wij ons moeten overgeven?
Welke kwestie willen Van Schaik en Slob agenderen? Géén theïsme! Dat lijkt de kortste, maar correcte samenvatting te zijn van Van God spreken, het boek van Job van Schaik en Wouter Slob. Het tekortschieten van het theïsme - het godsgeloof - is de kwestie die hier op de agenda wordt gezet. En nadrukkelijk ook, want de gesprekken tussen Van Schaik en Slob duren het hele boek lang, ruim tweehonderd pagina's. Wat hun wél voor ogen staat, als het theïsme in de prullenmand is verdwenen, blijkt een stuk lastiger aan te duiden. Het komt dicht bij iets wat je projectie kunt noemen: God die door ons geloofsvertrouwen kan bestaan. 'Hij blijft present voor zover zijn opdrachten worden waargemaakt', valt ergens te lezen. Als Wouter Slob de zaak samenvat, ergens tegen het einde van het boek, stelt hij: 'Wij zijn een projectie van Hem, maar Hij kan niet zonder ons.' Hogere wiskunde, zou je kunnen denken, maar toch resulteert dit in: 'Waar God niet is, daar is de hel. De hemel is waar God wordt geprezen. Alle reden om van harte met de lofzang in te stemmen!'
Van God spreken is een opmerkelijk boek. ……….

 

0

Your Cart