Veiligheid in verbondenheid

Een christelijk-sociale visie op burgerparticipatie bij het tegengaan van overlast en criminaliteit

dr. Ronald van Steden

Imprint:
Motief

dr. Ronald van Steden

Categorie:
Cultuur en geschiedenis, Motief

Extra

ISBN: 9789058819574

Doe meer voor je buurt en voor je medeburger, luidt het credo van de participatiesamenleving.
Betekent dit dat we ook onze eigen veiligheid in de buurt vorm moeten waarborgen? Ronald van Steden laat zien dat burgerparticipatie op het gebied van criminaliteits- en overlastbestrijding kan leiden tot een te grote focus op controle en repressie, wat kan uitmonden in discriminatie, uitsluiting en eigen richting.

 9,90


NUR: 740

Christelijk-sociaal 2030