Verbonden in Christus

Imprint:

Categorie:
Bijbelstudie, geloofsopbouw en theologie, Motief

Extra

Paginaʽs: 184

ISBN: 978946369015

Alles in het leven van een christen heeft te maken met zijn positie in Christus. Een christen is ‘in Christus’, innig aan hem verbonden en in hem actief. Over de betekenis van die diepe verbondenheid van gelovigen met Christus gaat dit boek.
Dit boek plaatst deze kern van het christelijk geloof in de context van de Bijbelse lijn van het spreken over het verbond. Net zoals de Heer zich onder het oude verbond al aan zijn volk had verbonden, is God nu nog liefdevol verbonden met zijn volk, zijn kinderen. Wie zoekt naar verdieping over dit thema, kan dit boek gebruiken voor persoonlijke bezinning of gezamenlijke Bijbelstudie.

 17,90


Motief

2018

NUR: 707

paperback

Leesfragment Verbonden In Christus