Vrouwe Wijsheid en Vrouwe Dwaasheid

De Wijsheid als bijbels scheppingsbeginsel en concurrerende zin-perspectieven in hellenistisch jodendom, gnosticisme en vroeg-christelijk denken

Gertram Schaeffer

Imprint:
Motief

Gertram Schaeffer

Categorie:
Filosofie en wetenschap, Motief

Extra

ISBN: 9789058817785

Het doel van deze studie is op te roepen in het christelijk wijsgerig denken de oudtestamentische wijsheidsliteratuur uitgangspunt te laten zijn. Een proeve van een wijsgerig doordenken van de Wijsheid als bijbels scheppingsbeginsel wordt in dit boek geboden. Dit heeft geleid tot een fundamenteel andere visie op het kwaad dan binnen christelijke kring doorgaans aangehangen wordt, een alternatieve hamartiologie, en een afwijzing van de drieëenheidsleer.

 39,90


NUR: 700