Vrouwen op een zijspoor

Vrouwen op een zijspoor

Imprint:
Motief

Categorie:
Huwelijk en gezin, Motief

Extra

Inhoud: Vragen rond de verhouding tussen man en vrouw spitsen zich in het kerkelijk leven vaak toe op de vraag over het al dan niet openstellen van kerkelijke ambten voor de vrouw. In deze uitgave wordt een bredere bezinning aangereikt, waarbij eerst vragen gesteld gekeken worden naar hoe we bepaalde bijbelpassages moeten interpreteren en hoe we moeten denken over schriftgezag en culturele kleuring. Is er in de Bijbel sprake van een scheppingsorde of vindt dit denken elders voeding?

 9,95