Vuur en vlam 2

Vuur en vlam 2

Imprint:
Motief

Categorie:
Cultuur en geschiedenis, Motief

Extra

In deze bundel belichten jonge historici de geschiedenis van het GPV, het GMV, de GOV en het Gereformeerd Gezinsblad. Deze krant en organisaties waren nauw verbonden met de Gereformeerde Kerk (vrijgemaakt), ontstaan uit de Vrijmaking van 1944. IJver en interne conflicten kenmerkten hun bestaan. Een van de strijdpunten was de vraag of samenwerking met mensen en organisaties buiten de Gereformeerde Kerken (vrijgemaakt) mogelijk en wenselijk was. De auteurs proberen een evenwichtig beeld te schetsen op basis van historisch bronnenonderzoek.

 22,65