Waar is God in de crisis?

En waar ben ik?

Reinier Sonneveld

Waar is God in de crisis

Imprint:
Motief

Reinier Sonneveld

Categorie:
Belijdeniscadeaus, Bijbelstudie, geloofsopbouw en theologie, Recente titels

Extra

Paginaʽs: 112

ISBN: 9789463690973

Pak een willekeurig zelfhulpboek en lees eruit voor aan Jezus aan het kruis. Of aan iemand op de IC met corona. Alle adviezen zijn belachelijk geworden. Bij een echte crisis heb je niets aan ‘positief denken’ of een of andere tegeltjeswijsheid.

 

Reinier Sonneveld schreef Waar is God in de crisis? toen de lockdown vanwege corona enkele weken gaande was. Op het scherp van de snede geeft hij door hoe gelovigen vroeger reageerden op de crisissen in hun leven. De antwoorden die ze vonden én niet vonden. Dat doet hij naar aanleiding van de zeven kruiswoorden: de paar zinnen die Jezus sprak toen hij zelf op het dieptepunt van zijn leven was. Het resultaat is bemoedigend, verrassend en diepzinnig.

 

Met illustraties van Linda Verholt

 12,50


2020

NUR: 707

Leesfragment
Kijk hier naar de introductie van Reinier Sonneveld op dit boek

Recensies

Onderweg

juni 2020

De coronacrisis is een crisis van ongekende omvang. Wereldwijd overlijden er nog dagelijks velen aan het virus. De economie is tot een dieptepunt gedaald. Onze samenleving wordt ineens een anderhalvemeter-samenleving. De coronacrisis raakt ons in ieder aspect van ons leven. En dus stellen mensen vragen - vragen die al eeuwenlang worden gesteld tijdens crisissen: waar is God? En waar ben ik? Over deze vragen heeft Reinier Sonneveld het in het boek Waar is God in de crisis? En waar ben ik? Hij schreef het toen de lockdown enkele weken gaande was. Sonneveld wendt zich tot de woorden die Jezus spreekt als Hij zijn diepste crisis beleeft, de kruiswoorden. Deze kruiswoorden zijn voor Sonneveld aanleiding om zeven houdingen te onderzoeken waarmee christenen kunnen reageren op een crisis.

NBD Biblion

22 juli 2020
De auteur (1978) is theoloog, pastor en coach. In dit boek staat hij stil bij en luistert hij naar de zeven kruiswoorden van Jezus. Zij zijn voor hem de aanleiding om zeven houdingen te onderzoeken die in de christelijke traditie zijn ontwikkeld om te reageren op een crisis. We geloven als christen dat God ons nergens zo dichtbij was en is als in Jezus. De diepste vraag is nu: 'Waar is God in de crisis?' Sonneveld laat zien dat in Jezus God niet alleen heel dichtbij is, maar dat deze God juist te vertrouwen is omdat Hij niet alleen mens is geworden, maar ook lijdt, naar water snakt, alles heeft meegemaakt, volhoudt. Elk hoofdstuk eindigt met een antwoord op de vraag: 'Waar ben ik in de crisis?' Onder meer zegt hij: 'Zoek met al je beperkingen het beste, leef vandaag' en de slotzin is: 'Wees waar je kruis is en neem het op'. Voor elk van de zeven hoofdstukken staat een 'glas-in-loodafbeelding' van kunstenares Linda Verholt. Een met veel gevoel geschreven boek, doorleefd, hartverwarmend en troostvol.
Recensent: Ds. Jenno Sijtsma

De Wekker

augustus 2020

Het is beslist een verfrissende keuze om vanuit Jezus’ kruiswoorden te kijken naar de coronacrisis. Verfrissend – dat wil Sonneveld sowieso zijn, en dat zal wellicht niet iedereen aanspreken.
Dat zit ’m niet alleen in bepaalde bewoordingen, maar ook in allerlei ideeën over de betekenis van de menswording en de kruisdood van Jezus Christus die op de achtergrond meespelen. In zijn boek Het vergeten evangelie (2019) legt Sonneveld deze uit. Kortgezegd komt het erop neer dat hij meer de nadruk legt op het feit dat Jezus met zijn dood en opstanding het kwaad overwon (Christus Victor) dan dat Hij voor onze zonden aan het kruis stierf (verzoening door voldoening). Ook wanneer je Sonnevelds christologie niet (volledig) onderschrijft of deze eenzijdig vindt, kan dit boekje echter van waarde zijn. Dat heeft niet in het minst te maken met het pastorale en coachende karakter ervan. Hoewel ik de toon soms wat zweverig vind – bijvoorbeeld door zinnen als ‘word ja’ en ‘belichaam het ja’ – kan ik me voorstellen dat dit boek bijdraagt aan zinvol leven in coronatijd.

Trouw

augustus 2020
“Een geslaagde poging om vanuit de crisis iets over God te zeggen. Het verdient hoe dan ook lof dat een theoloog de moeite neemt en er ook nog in slaagt om vanuit het hart van een actuele crisis te schrijven over God. Sonneveld schrijft kraakhelder, populair zonder plat te worden en vaak met echt aardige oneliners. [Hoe] hij deze exercitie onderneemt, namelijk aan de hand van Jezus, de lijdende, stervende en opgestane, [lijkt] zo ongeveer de enige manier waarop je dit heikele onderwerp op christelijke wijze zou kunnen bespreken.” (Wolter Huttinga, ★★★★)

Kerkblad voor het Noorden

augustus 2020

….De opzet is helder. Sonneveld legt in zijn inleiding uit dat hij in het nadenken over onze crisis te rade is gegaan bij de manier waarop Jezus omging met de grootste crisis in zijn leven - de kruisiging. Als we ergens iets zouden kunnen ontdekken van een goede christelijke houding in moeilijke momenten, dan toch wel daar. En daarom wordt in zeven hoofdstukken ingegaan op de zeven kruiswoorden. Bij de behandeling daarvan staat steeds eerst de vraag centraal naar God: waar is Hij in de crisis? En vervolgens wordt dit concreet gemaakt voor de lezer in de vraag: waar ben ik? ….
….Zo is het niet het doel van Sonneveld de crisis te analyseren. Hij wil ook niet uitleggen hoe we erin verzeild zijn geraakt of hoe we eruit kunnen komen. Hij wil juist in de crisis woorden van troost en liefde geven vanuit de liefde van Christus. En dat lijkt me precies wat nodig is.