Wakker in Gods wereld

Kerk-zijn in de 21e eeuw

Jack Barentsen, Oeds Blok

Imprint:

Jack Barentsen, Oeds Blok

Categorie:
Kerkelijk werk, catechese en kinderbijbels, Motief, Recente titels

Extra

Paginaʽs: 400

ISBN: 9789463692571

Neem hier alvast een kijkje in het boek.

De 21e eeuw heeft zich tot nu toe laten kennen als een eeuw met veel, snelle veranderingen. Heeft de kerk hierin nog wel een plaats? En wat is die plaats dan? Wakker in Gods wereld maakt verbinding met de situatie waarin we ons bevinden als kerk, in ons dorp of onze stad. Dit boek zoekt naar theologische duiding van de geleefde, alledaagse werkelijkheid van kerk en wereld en wat deze duiding betekent voor ons handelen. Het vertrouwen dat God in de ervaren werkelijkheid te vinden is, wordt uitgewerkt voor gesprek over houding, bronnen en praktijken voor kerkzijn in de 21e eeuw, met ‘open ogen, open oren’ in Gods wereld.

 29,99


2024

NUR: 706

Paperback