Wanneer een ander beslist

Wanneer een ander beslist

Imprint:

Categorie:
Medische ethiek, Motief

Extra

Deze uitgave behandelt vanuit christelijk perspectief de vragen rond de zorg voor wilsonbekwamen. Wanneer een pati‘nt niet in staat is beslissingen te nemen, moeten anderen dat voor hem doen: specialisten, hulpverleners en familieleden. Wanneer dan voor de pati‘nt een beslissing over zijn behandeling moet worden genomen, voelt de familie zich vaak machteloos overgeleverd aan de specialist. Maar ook voor specialisten is het vaak moeilijk om in zulke situaties keuzes te maken. Zij willen de pati‘nt niet te kort doen, maar ook niet ÔoverbehandelenÕ. Waar ligt het juiste midden?

 8,90