Wat zijn de zuilen van het christelijk geloof

Imprint:
Motief

Categorie:
Motief, Zending en evangelisatie

Extra

ISBN: 9789058812254

Wat moeten christenen doen voor hun geloof? Hebben zij ook religieuze voorschriften? Hoe bidden zij? Hebben christenen ook voedselvoorschriften? Waarom dopen zij mensen? Hoe gaat dat? Wat betekent Pinksteren? Over deze en dergelijke vragen gaat dit boekje. Vragen die moslims hebben over het christelijk geloof en leven. Het zal duidelijk zijn dat er naast overeenkomsten tussen beide godsdiensten ook verschillen zijn in allerlei vormen maar ook inhoudelijk. We hopen dat dit boekje misverstanden en vooroordelen weg zal nemen en stimuleert tot contact met elkaar.

 7,50


BS

NUR: 717