Zorg voor wilsonbekwame patienten

Zorg voor wilsonbekwame patienten

Imprint:
Motief

Categorie:
Medische ethiek, Motief

Extra

Wanneer een pati‘nt niet in staat is zijn beslissingen kenbaar te maken, moeten anderen ze voor hem nemen: specialisten, hulpverleners en familieleden van de pati‘nt.De zorg voor de verschillende groepen van wilsonbekwame pati‘nten verschilt in enkele opzichten. In deze uitgave worden afzonderlijk vier groepen besproken: pasgeborenen, comateuze pati‘nten, demente mensen en mensen met een verstandelijke handicap. In het eerste, algemene deel wordt vanuit christelijk perspectief een visie weergegeven op de mens, de genees- en verpleegkundige zorg en de rechtsbescherming van wilsonbekwame pati‘nten. Daarna wordt in een meer toegepast deel concreet ingegaan op de zorg voor de vier groepen van wlsonbekwame pati‘nten.

 15,90

Add to cart