Zorg voor wilsonbekwame patienten

Zorg voor wilsonbekwame patienten

Imprint:
Motief

Categorie:
Medische ethiek, Motief

Extra

Wanneer een pati‘nt niet in staat is zijn beslissingen kenbaar te maken, moeten anderen ze voor hem nemen: specialisten, hulpverleners en familieleden van de pati‘nt.De zorg voor de verschillende groepen van wilsonbekwame pati‘nten verschilt in enkele opzichten. In deze uitgave worden afzonderlijk vier groepen besproken: pasgeborenen, comateuze pati‘nten, demente mensen en mensen met een verstandelijke handicap. In het eerste, algemene deel wordt vanuit christelijk perspectief een visie weergegeven op de mens, de genees- en verpleegkundige zorg en de rechtsbescherming van wilsonbekwame pati‘nten. Daarna wordt in een meer toegepast deel concreet ingegaan op de zorg voor de vier groepen van wlsonbekwame pati‘nten.

 15,90